Odpowiedzialny biznes

GARO dba o to, by dostarczać użytkownikom produkty o wysokiej jakości, w przystępnej cenie i w odpowiednim czasie. Cała grupa GARO współpracuje w celu ciągłego udoskonalania naszej oferty we wszystkich dziedzinach. Od ponad 20 lat spełniamy restrykcyjne normy ISO. Ponadto wspieramy dzieci i młodzież w ich rozwoju indywidualnym.

Garo Polska

Pracuj w Garo

Praca na rzecz środowiska

Działania prośrodowiskowe są dla nas ważne, a nasze cele w tym obszarze – w pełni realne do osiągnięcia. Fakt, iż posiadamy certyfikat ISO14001, jest gwarancją, że przechodzimy pozytywnie powtarzające się szczegółowe kontrole.

Wiele z naszych produktów również w sposób pośredni przyczynia się do minimalizowania negatywnych oddziaływań na środowisko. Przykłady to m.in.:

W swojej działalności również korzystamy z promowanych przez siebie rozwiązań. W naszej siedzibie firmy zlokalizowanej w Szczecinie zarządziliśmy m.in.:

Praca na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży 

Przyszłość zależy od potencjału najmłodszych, dlatego też czynnie wspieramy rozwój dzieci i młodzieży. Działalność sponsoringową prowadzimy zarówno w sektorze kulturalnym jak i intelektualnym.

GARO Polska wspiera rozwój kulturalny młodzieży między  innymi poprzez:

20151029112723500-page-001

Wspiera również rozwój intelektualny, inwestując w studentów:

Obraz1