Garo Polska

Wywiad z prezesem

Dodatkowe testy bezpieczeństwa

Posiadamy znaki jakości CE, B i S gwarantujące, że wszystkie nasze produkty pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem, a także poddawane są kontroli ze strony niezależnych, obiektywnych  instancji. Produkty oznaczone znakiem S zostały poddane zewnętrznym testom i zdały je pozytywnie, a co za tym idzie, zapewniają większe bezpieczeństwo zarówno instalatorom jak również przyszłym użytkownikom.

Jakość pracuje na naszą korzyść

Podstawą naszej działalności jest zaufanie metodzie małych kroków – wierzymy w siłę ciągłego doskonalenia osiąganą na każdym etapie pracy. Dlatego drogę do najwyższej jakości wyznacza nam filozofia Kaizen osadzona w narzędziach Lean Management, których celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. W tym modelu rozwoju stale opracowujemy zasady oraz wdrażamy udoskonalenia w strategii firmy, angażując cały personel. Dzięki otwartości na zmiany oraz świadomemu podejściu do stawianych sobie celów, stale podnosimy jakość naszych usług. Podstawą takich działań są dla nas kluczowe założenia 5S:
selekcja/sortowanie – identyfikacja oraz redukcja wszystkich zbędnych w miejscu pracy przedmiotów;
systematyka – wprowadzenie mądrej i uporządkowanej organizacji pracy, zgodnej z zasadami ergonomii oraz systematyki;
sprzątanie – wypracowanie codziennej dbałości o porządek oraz higienę  miejsca pracy;
standaryzacja – opracowanie standardów oraz podstaw w zakresie wdrożenia zasad 5S;
samodyscyplina/samodoskonalenie – model Kaizen oraz inne działania wspierające utrzymanie powyższych zasad.